Bài viết Lý Tứ

Chuyện Phiếm Đầu Năm Con Rồng

MB 1157 Lý Mỹ Linh 21.02.2024

Buổi sinh hoạt đầu năm con Rồng của Lý Gia vào đêm hôm qua (20/02/2024)…Trong phần thảo luận !!! 

Có một HĐ Lý Gia đặt câu hỏi cho mình !!! Và, mẫu đối thoại ngắn sau đây đã xảy ra:
 

- Thầy ơi !!! Quê con đầu năm, nhiều Thầy yêu cầu đệ tử đóng một số tiền chừng mấy trăm ngàn để 

nhận về lá sớ nhương sao, giải hạn !!! Quan điểm của Thầy về việc này thế nào ???
 

- Mục đích của việc làm này là gì ???
 

- Dạ !!! Giúp cho gia đình suốt năm tai qua nạn khỏi, làm ăn phát đạt, hoà khí an vui, không phải chịu tai 

ương khổ não…vv…!!!
 

- Nếu chỉ vài trăm ngàn thậm chí vài mươi triệu mà cả gia đình suốt năm được điều tốt lành như bạn vừa 

kể thì, theo mình giá đó rất rẻ !!! Chắc mọi người biết, hiện giờ có nhiều người sẵn sàng bỏ tiền tỉ để mua 

an vui, thoát khỏi lao nhục nhưng không được…!!! Nhưng mà, trước khi đóng tiền, hai bên có kí khế ước, 

giao kèo, hợp đồng trách nhiệm…vv… hay nghĩa vụ bồi thường thiệt hại (có công chứng) nếu gia đình 

trong năm xảy ra xui xẻo (không như lời hứa) hay không ???
 

- Thưa, không nghe nói đến ạ…!!!
 

- Ha ha ha ha !!! Vậy thì theo mình…Quả này phải coi lại yếu tố rủi ro, cũng như những ràng buộc mang 

tính pháp lí của nó….!!!
 

- Chời…ơi…!!! Chiện như dzậy mà tui nghĩ hoài…hổng…có…dza…!!!
 

- Ha ha ha ha !!!
 

21/02/2024
 

LÝ TỨ (lược ghi)

Tags: