Bài viết Lý Tứ

Viết Cho Những Người Anh Em Đi Lạc !!!

MB 1157 Lý Mỹ Linh 14.05.2024

Với những người mang danh tu học Phật đạo, nhưng chẳng may họ không được học tập giáo pháp chân 

chánh, lại lạc vào những cách dạy đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, đời đạo lộn xộn, lung tung... bỏ 

công sức một đời miệt mài đến chồn chân mỏi gối... mà chẳng được an vui, khổ vẫn hoàn khổ... Chúng ta 

nên làm gì với những kẻ đi lạc này !!!???

VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI ANH EM ĐI LẠC !!!

Sáng nay, trên đường đưa Tuệ Lan du lịch vùng Bảy Núi...!!!

Ngồi trên xe, mọi người thảo luận sôi nổi về phương pháp học tập của Lý Gia và những thành tựu có được...!!!

Câu chuyện đến hồi cao trào, Tuệ Lan buột miệng hỏi:

- Với những người mang danh tu học Phật đạo, nhưng chẳng may họ không được học tập giáo pháp chân chánh, lại lạc vào những cách dạy đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, đời đạo lộn xộn, lung tung... bỏ công sức một đời miệt mài đến chồn chân mỏi gối... mà chẳng được an vui, khổ vẫn hoàn khổ...Chúng ta nên làm gì với những kẻ đi lạc này !!!???

Mình buột miệng trả lời:

- Người thế gian, họ đi con đường thế gian, học Phật pháp theo cách thế gian, sống dai nhách với khổ vui thế gian thì đâu có thể gọi họ là "những người đi lạc"...!!!

Giống như một người suốt kiếp quanh quẩn trong ngôi nhà, làng xóm, quê hương của mình với những khổ vui từ cái ao làng, cuộc thế, thì đâu thể gọi người ấy đi lạc...!!!

Chính chúng ta, những người sinh ra tại thế gian này...!!! Bỗng nhiên một ngày đẹp trời, "cơ duyên bất nhơn", học hành "tầm bậy tầm bạ" thế nào ấy, mà để rồi nhà thế gian không ở, lại từ bỏ "cái máng lợn thân yêu", đi về cõi nào đó xa lắc xa lơ mang tên xuất thế...!!!

Lạc mãi, lạc mãi... Đến độ một ngày, cô bác, anh em, hàng xóm, láng giềng, bằng hữu...đăng tin "tìm trẻ lạc" tràn ngập mạng xã hội mà chẳng thấy tăm hơi... Đây mới đích thị là "những người đi lạc"...!!!

Ha ha ha ha !!! Hỡi những người anh em Lý Gia hiện đang đi lạc và những người anh em chuẩn bị đi lạc khỏi cái "lò gạch thế gian"... Các bạn nghĩ gì về thứ lý luận kì khôi này...!!! 

Chúng ta và mọi người, ai mới xứng đáng với danh xưng "những người đi lạc" hỉ...!!!

Viết vội trên đường...!!!

10/04/2024

LÝ TỨ

- BẢY NÚI ĐÂY RÙI...!!!

Tags: