Hoạt động mở rộng

Kim Cang Tâm Và Kim Cang Trí !!! Hai Thanh Bảo Đao Oai Trấn... !!! Diễn giả: Lý Thảo Nguyên !!!

MB 1157 Lý Mỹ Linh 19.01.2024

CHƯƠNG TRÌNH "HẠNH PHÚC QUANH TA - Giọt mưa đầu mùa" - chuyên đề Kinh Kim Cang

Thời gian khoá học từ 08/1/2024 - 25/1/2024

Buổi 04 ngày 18/01/2024 - Chủ đề: Kim Cang Tâm Và Kim Cang Trí !!! Hai Thanh Bảo Đao Oai Trấn... !!!

Diễn giả: Lý Thảo Nguyên !!!

Tags: