Hoạt động mở rộng

Nghiệp - Nhân Quả - Sám Hối !!! Ba Vấn Đề Lớn Người Tu Hành Cần Thấu Đáo !!! - Diễn Giả Lý Ngọc Hải

MB 1157 Lý Mỹ Linh 19.04.2024

🎉 🎉 🎉 NHẬT KÝ HẠNH PHÚC QUANH TA K07
 

🌺 🌺 🌺 Buổi số 6: Nghiệp – Nhân Quả – Sám Hối. Ba vấn đề lớn người tu hành cần thấu đáo !!!
 

🌺 Diễn giả: Lý Ngọc Hải
 

🍀 Nghiệp, nhân quả và sám hối là những vấn đề được đông đảo người tu hành quan tâm tìm hiểu. Vì 

không thấu đáo 3 khái niệm này dẫn đến nhiều hệ luỵ như lo sợ nghiệp và nhân quả ác đổ về, nên người 

ta mê tín mong cầu tha lực giúp đỡ từ bên ngoài, như lập đàn, dâng sao giải hạn... Vậy Nghiệp có đáng sợ 

không?
 

🌺 Trong buổi học số 6 từ anh Lý Ngọc Hải – Trưởng ban giảng huấn của Lý Gia sẽ làm rõ 3 câu hỏi:
 

🔴 Bản chất của nghiệp là gì?
 

🔴 Nghiệp và nhân quả liên quan gì đến nhau?
 

🔴 Sám hối như thế nào cho đúng cách?
 

NỘI DUNG CHÍNH:
 

1. Khái niệm Nghiệp.
 

🌹 Nghiệp là những gì trong quá khứ, hiện tại và vị lai, các căn của ta xúc đối được.
 

🌹 Phân loại Nghiệp:
 

🌟 Thiện nghiệp: là nghiệp hợp với mong muốn của ta, khiến ta vui vẻ, thích thú.
 

🌟 Ác nghiệp: Là nghiệp trái với mong muốn của ta, khiến ta buồn phiền khổ đau.
 

🌟 Vô ký nghiệp: Là những nghiệp mà khi xúc đối tâm ta không ghi nhận.
 

🌟 Nghiệp Hữu Lậu:là nghiệp khiến người ta sinh phiền não, kiết sử, mê mờ
 

🌟 Nghiệp Vô Lậu:là nghiệp không khiến người ta phiền não, kiết sử, mê mờ.
 

🌟 Quyết Định Nghiệp:là những nghiệp khó có thể thay đổi do quyết tâm tạo tác đến cùng.
 

🌟 Bất Định Nghiệp: là những nghiệp không cố định, không nhất tâm, dễ thay đổi.
 

🌟 Cộng Nghiệp (Nghiệp chung):là những gì mà một cộng đồng cùng đón nhận.
 

🌟 Biệt Nghiệp (Nghiệp riêng):là những thấy nghe, hay biết chỉ riêng một cá nhân chịu tác động.
 

2. Bản chất của Nghiệp là gì?
 

🍀 Bản chất của Nghiệp là tự thanh tịnh chẳng buồn, chẳng vui, chẳng thiện, chẳng ác.
 

🍀 Chúng sanh không thấy được bản chất của Nghiệp, để cái như ý và bất như ý che mờ sẽ sinh ra 

nghiệp vui, nghiệp buồn, nghiệp thiện, nghiệp ác...gọi chung là Nghiệp hữu lậu. Khi không bị cái như ý và 

bất như ý che mờ gọi là Nghiệp Vô Lậu.
 

3. Nghiệp và Nhân Quả
 

🍀 Để 1 nghiệp thành tựu viên mãn phải trải qua đầy đủ 4 giai đoạn từ nhân đến quả bao gồm:
 

👉 Nghiệp nhân: là hạt giống hay còn gọi là chủng tử của nghiệp.
 

👉 Nghiệp duyên: điều kiện để hạt giống nảy mầm.
 

👉 Nghiệp quả: giai đoạn đơm hoa kết trái, đây là kết quả tất yếu của hai giai đoạn trước.
 

👉 Nghiệp báo: là các tính chất có được của quả như ngọt, đắng, tốt, xấu.
 

💥 4 giai đoạn nghiệp như quy trình trồng cây, ta có thể tác động vào từng giai đoạn để cây không ra trái, 

tức là làm cho nghiệp không viên mãn. Một hạt giống không được gieo trồng thì thành hạt giống vô 

dụng; nếu gieo trồng rồi nhưng không hội đủ các điều kiện như chăm sóc, tưới nước, bón phân thì hạt 

giống không thể nảy mầm; dù đã nảy mầm không đủ duyên tăng trưởng thì cũng hoại diệt và cuối cùng 

dù đã cây ra quả vẫn có thể áp dụng công nghệ kỹ thuật cao để biến đối tính chất của quả (biến chua 

thành ngọt).
 

💥 Thấu suốt cơ chế vận hành Nghiệp, Người tu hành có thể sử dụng Công Nghệ Phật Đạo để biến 

Nghiệp Hữu Lậu thành Nghiệp Vô Lậu ở bất cứ giai đoạn nào của quá trình Nhân Quả.
 

💥 Phật, Bồ tát, các vị A La Hán cũng có nghiệp nhưng là Nghiệp Vô Lậu. Tu Hành trong Phật Đạo không 

phải để làm cho mất nghiệp, mà để trả nghiệp về đúng với bản chất của nó.
 

4. Điều Chỉnh Nghiệp Bằng Cách Sám Hối: Có 3 cách sám hối
 

🌺 Sám Hối Hữu Tướng:làm sai ở đâu thì sám hối ở đó, làm sai với ai thì sám hối với người đó.
 

🌺 Sám Hối Vô Tướng:Là y nơi thanh tịnh Niết Bàn mà Sám Hối. Thấy ra bản nguyên tâm thức xưa nay 

tự vắng lặng, thanh tịnh, an vui.
 

🌺 Sám Hối Thiệt Tướng:Là y nơi trí tuệ vô thượng mà Sám Hối. Thấy được thiệt tướng của vạn pháp, 

thiệt tướng của khổ vui, thiệt tướng sanh tử, niết bàn đều bình đẳng. Dùng trí tuệ thấu tỏ tận nguồn cơn 

nhân duyên tạo tác của chúng sanh và từ đó giúp chúng sanh thoát ra khỏi lỗi lầm, có được an vui.
 

ĐỂ BIẾT CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT VÀ NHẮC NHỚ THỰC HÀNH, MỜI CÁC CBAC XEM LẠI VIDEO 

BÀI GIẢNG.
 

🍀 Hẹn gặp các CBAC trong buổi học tiếp theo vào thứ 2 ngày 22/04/2023. Chúc các CBAC một ngày 

mới an vui tinh tấn!

Tags: