Hoạt động mở rộng

Nhật Ký Lớp Học K02 - K03

MB 1157 Lý Mỹ Linh 13.05.2023
1 Lễ Khai Giảng Chương Trình Hạnh Phúc Quanh Ta – Giọt Mưa Đầu Mùa khóa K02 – K03Xem chi tiết
2 Buổi 1 - Tứ Diệu Đế: Con Đường Hạnh Phúc Trở Lại. Diễn Giả: Phạm Thanh Phương AnhXem chi tiết
3 Buổi 2: Minh Sư, Pháp Môn Và Phép Tu - Diễn Giả: Bùi Ngọc HảiXem chi tiết
4 Buổi 3: Các Cảnh Giới Trong Phật Đạo - Diễn Giả: Hoàng Trần HiếuXem chi tiết
5 Buổi 4: Ba Duyên Hòa Hợp - Sám Hối Chơn Thiệt. Diễn Giả: Lý Phương Anh.Xem chi tiết
6 Buổi 5: Nghiệp – Cơ Chế Vận Hành – Công Đức Và Phước Đức. Trình Bày: Bùi Ngọc Hải.Xem chi tiết
7 Buổi 6: Tâm - Pháp - Ngã, Nhận Diện Và Điều Phục. Trình Bày: Lý Lục NhậtXem chi tiết
8 Buổi 7: Ba Học Pháp Vô Lậu. Trình Bày: Lý Thảo Nguyên.Xem chi tiết
9 Buổi 8: Minh - Vô Minh, Chuyển Thức Thành Trí; Thế Gian - Xuất Thế Gian. Trình Bày: Lý Phương Anh.Xem chi tiết
10 Buổi 9: Ấm - Uẩn - Bát Nhã Tâm Kinh - Buông Xả. Trình Bày: Lý Phương Anh.Xem chi tiết
11 Buổi 10: Làm Sao Hết Khổ, Xả Phú Cầu Bần. Trình bày: Lý Ngọc HảiXem chi tiết
12 Buổi 11: Diệt Tham Sân Si – Chuyện Đùa Hay Thật? Trình Bày: Lý Diệu Tâm.Xem chi tiết
13 Buổi 12: 37 Phẩm – Con Đường Thành Phật Là Đây? Trình Bày: Lý Phương AnhXem chi tiết
14 Buổi 13: Tứ Niệm Xứ - Cội Nguồn Đạo Pháp. Trình Bày: Lý Lục Nhật (Hoàng Trần Hiếu)Xem chi tiết
15 Buổi 14: Tứ Như Ý Túc - Cách Dừng Hiện Nghiệp. Trình Bày: Lý Ngọc Hải.Xem chi tiết

Tags: