Hoạt động mở rộng

Thần Thông Và Công Nghệ Biến Cực Khổ Thành Cực Lạc !!! - Diễn Giả Lý Ngọc Hải

MB 1157 Lý Mỹ Linh 14.04.2024

🎉🎉🎉 Nhật Ký Hạnh Phúc Quanh Ta - K07
 

BUỔI SỐ 4: THẦN THÔNG & CÔNG NGHỆ BIẾN CỰC KHỔ THÀNH CỰC LẠC!!!
 

🌺 Diễn Giả: Lý Ngọc Hải
 

🍀 CBAC thân mến! Chúng ta đã có 1 buổi học vô cùng hào hứng với giảng viên Lý Ngọc Hải. Bài học đã 

làm rõ Thật nghĩa của các cảnh giới - Thật nghĩa của thần thông trong Phật đạo từ đây giúp người tu 

hành nắm được công nghệ siêu việt chỉ có trong Phật đạo. Nội Dung Chính của buổi học:
 

1. Khái Niệm Ngũ Trược
 

1.1. Khái niệm:
 

🍀 Trược là sự vẩn đục, nhiễm ô trong tâm thức. Sự vẩn đục, nhiễm ô này làm ngăn ngại và che mờ thấy 

biết bản nhiên, cụ thể gồm:
 

🌟 Con người sống chết hít thở ăn ngủ trong sự nhiễm ô gọi là ‘kiếp trược’.
 

🌟 Ở trong kiếp trược mọi thấy nghe đều ảnh hưởng bởi kiếp trược gọi là ‘kiến trược’.
 

🌟 Khi thấy nghe đã bị trược thì nhất định phiền não sẽ sanh gọi là ‘phiền não trược’.
 

🌟 Trong tâm có phiền não và bị phiền não che mờ làm ngăn ngại bổn tâm thanh tịnh gọi là ‘chúng sanh 

trược’.
 

🌟 Đã là chúng sanh thì thân tâm bây giờ là thân tâm chúng sanh, mọi hoạt động từ thân tâm phát ra đều 

là của một chúng sanh nên gọi là ‘mạng trược’.
 

👉 Năm trược là hệ lụy của một chuỗi sai lầm từ trược ban đầu là kiếp trược
 

1.2. Cách Ra Khỏi Ngũ Trược
 

🍀 Ngũ trược có tính kế thừa, tức cái này có nên cái kia có, cái này không nên cái kia không.
 

🌺 Muốn ra khỏi Ngũ Trược phải Giác Ngộ bản lai thanh tịnh. Giác Ngộ như vậy sẽ không còn Kiếp 

Trược.
 

🌺 Nếu không thanh tịnh được bản tâm thì nhắm ngay thấy nghe tu tập. Thấy nghe không bị nhiễm ô thì 

không có Kiến Trược.
 

🌺 Phiền Não Trược chỉ là hệ quả của Kiếp Trược và Kiến Trược. Chúng Sanh Trược và Mạng Trược là 

kết quả của Phiền Não Trược. Kiếp và Kiến đã hết trược thì các món còn lại thanh tịnh.
 

2. Ba Cõi - Luân Hồi
 

2.1. Ba Cõi: bao gồm Cõi Dục, Cõi Sắc và Cõi Vô Sắc. Chữ cõi ở đây nói về cảnh giới trong tâm thức. Tâm 

thức con người không ra khỏi 3 thứ trói buộc khổ não.
 

🍀 Đầu tiên là cái ham muốn gọi là dục giới. Khi nào thấy mình khởi lên ham muốn, biết mình đang ở Cõi 

Dục.
 

🍀 Cái thứ hai là “thân này” gọi là sắc giới. Khi nào khổ vì cái thân này biết đang ở cõi sắc.
 

🍀 Cái thứ ba là những quan điểm, quan niệm gọi là vô sắc giới. Khi nào thấy mình hơn thua, phải trái, 

đúng sai bằng được, là biết đang ở vô sắc giới.
 

👉 Các cõi Địa ngục, Ngã quỷ, Súc sanh, Atula, Nhân, Thiên hết thảy chỉ do tự tâm hiện lượng.
 

2.2. Luân hồi: Vòng luẩn quẩn của những nghĩ suy và các quan niệm hết sanh rồi diệt, diệt rồi lại sanh. Cứ 

như thế, dắt con người đi từ trạng thái tâm này đến trạng thái tâm khác, gọi là lên xuống trong ba cõi sáu 

nẻo.
 

👉 RA KHỎI NGŨ TRƯỢC SẼ NGAY LẬP TỨC RA KHỎI BA CÕI, RA KHỎI LUÂN HỒI !!!!
 

👉 BA CÕI SÁU NẺO CŨNG TÂM NÀY. AN VUI, CỰC LẠC CŨNG TÂM NÀY!!!
 

3. Thần Thông Trong Phật Đạo
 

🍀 Thần là hơn người. Thông là thông suốt. Thần thông là sự thông suốt hơn người.
 

Tịch diệt ô trược trong tâm và trí, thần thông sẽ hiện khởi!!!
 

ĐỂ BIẾT CÁC NỘI DUNG CHI TIẾT VÀ NHẮC NHỚ THỰC HÀNH, MỜI CÁC CBAC XEM LẠI VIDEO 

BÀI GIẢNG.
 

🍀 Hẹn gặp các CBAC trong buổi học thứ 2 ngày 15/04/2023 với bài giảng ý nghĩa của chủ nhiệm khoá 

học - Anh Lý Lục Nhật. Chúc các CBAC một ngày mới an vui tinh tấn!

Tags: