Tin tức và sự kiện

Báo Vietnamnet.vn Giới Thiệu Sách Của Tác Giả Lý Tứ

Quản trị viên 07.04.2022

Các tác phẩm của tác giả Lý Tứ

Phật đạo là danh từ chỉ đạo lý (nội dung về chủ đề giáo dục của Phật giáo). Vì rằng Phật đạo đặt ra những mục tiêu nhất định, và muốn đạt được những mục tiêu này, không có cách gì khác hơn là người học phải học tập và thực hành.

Tác giả Lý Tứ chia sẻ: “Ta có thể coi tứ đế gồm khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế là bốn cấp học. Để hoàn thành bốn cấp này, người học phải học 37 chủ đề hay 37 môn học ta quen gọi là 37 phẩm trợ đạo. Học xong một số chủ đề nhất định nào đó, người học sẽ hoàn thành một cấp học. Ví dụ: Người học hoàn thành 12 môn học cơ bản gồm tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc sẽ hoàn thành cấp học khổ đế và một phần cấp học tập đế. Khi hoàn thành cấp học này, tám món khổ nhân sinh là sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt li khổ, cầu bất đắc khổ, oán tắng hội khổ và ngũ ấm xí thịnh khổ sẽ giảm thiểu đến mức thấp nhất hoặc hoàn toàn chấm dứt”.

Sau 30 năm nghiên cứu về phật đạo để tìm con đường “giác ngộ, giải thoát, trí tuệ” cho người tu tập, ông cho ra đời 4 cuốn sách: Vô đối môn, Phật giáo và thiền, Anh lạc luận, Tâm pháp.

Cuốn sách Anh Lạc Luận vừa xuất bản gồm 2 tập tổng hợp các bài viết của ông từ năm 2010 đến 2018. Hai cuốn sách này triển khai rất nhiều chủ đề của Phật đạo - người đọc có thể tìm thấy hầu hết các chủ đề Phật pháp trong đó.

Cuốn Vô đối môn, ông viết dưới dạng hỏi đáp. Nhằm phục vụ cho những người bắt đầu tìm hiểu Phật pháp. Vì thế, các câu hỏi đáp trong đó nâng dần từ thấp lên cao, từ dễ đến khó, từ cạn đến sâu!

Cuốn Phật giáo và thiền viết dưới dạng giáo trình dạy và học. Nhằm phục vụ cho những người nghiên cứu chuyên sâu về Phật đạo. Cuốn sách này, hệ thống hoá giáo trình dạy và học, giải thích một số khái niệm quan trọng, cũng như giúp người đọc nhận ra thế nào là hệ thống giáo dục của Phật đạo!

Cuốn Tâm pháp viết dưới dạng tiểu thuyết cổ trang, phần lớn các nhân vật trong dó đều hư cấu. Cuốn sách này dễ đọc, dễ hiểu, mang đậm chất văn chương, nhằm giúp người đọc tiếp cận Phật pháp một cách nhẹ nhàng, có thể ứng dụng Phật đạo trong nhiều hoàn cảnh khác nhau từ đó ham thích văn hoá đọc.   

Tác giả chia sẻ, sách về Phật giáo dù viết ở dưới bất kì hình thức nào, cũng mang trong nó nội dung của sách giáo khoa. Vì thế, khi đọc sách Phật giáo, ngoài việc tăng trưởng kiến thức, phải biết dùng kiến thức đó để ứng dụng nhuần nhuyễn vào đời sống sau khi tư duy thấu đáo. Chỉ khi nào kiến thức được ứng dụng nhuần nhuyễn vào đời sống thì, kiến thức đã học mới có cơ may biến thành trí tuệ.

"Phật đạo là đạo trí tuệ, vì thế kiến thức Phật học không dừng lại ở giá trị của một món trang sức, mà nó chính là hành trang giúp ta thể nhập văn hoá vô lậu, một thứ văn hoá mà người sở hữu nó không còn khổ, phiền não, kiết sử, mê mờ", tác giả chia sẻ.

Tình Lê