Tin tức và sự kiện

Kí Sự Ảnh - Lý Gia Về Lưu Khanh

MB 1157 Lý Mỹ Linh 10.03.2024

Lưu Khanh là tên của một thôn trang thuộc tỉnh Giang Tây Trung Quốc...!!! Đây là cổ thôn được lấy làm bối cảnh để Lý Tứ xây dựng nên tác phẩm Tâm Pháp...!!!

Từ ngày Tâm Pháp ra đời đến nay đã 13 năm (2011 - 2024)...Tác giả và HĐ Lý Gia vẫn ao ước có một ngày đến thăm Giang Tây, sông Cán Giang, dòng Ô Giang, núi Dự Sơn cũng như thôn Lưu Khanh... Những địa danh đã từng là nguồn cảm hứng làm nên một Lý Tứ, Trung Nguyên Cửu Tuyệt, Lão Lái Đò trong tác phẩm được nêu...!!!

Cho mãi đến hôm nay (11/03/2024), ước ao về thăm Lưu Khanh mới được Lý Tứ cùng HĐ Lý Gia thực hiện trong chuyến du lịch đầu năm 2024 có tên LÝ GIA VỀ LƯU KHANH !!!

Sau đây là loạt Kí Sự Ảnh - Lý Gia Về Lưu Khanh, những hình ảnh ghi lại chuyến đi nhiều cảm xúc...!!!