Tin tức và sự kiện

Kí Sự Ảnh - Lý Gia Về Lưu Khanh - Kì 3 - 13/03/3024 !!!

MB 1157 Lý Mỹ Linh 13.03.2024

- Sáng: Tham quan Hoàng Lĩnh Cổ Trấn...!!!
 

- Trưa: Ăn trưa tại Trung Tâm Triển Lãm Quốc Tế Cảnh Đức...!!!
 

- Chiều: Tham quan cơ sở gốm Hoàng Gia....!!!

Tags: