Tin tức và sự kiện

Sinh Nhật 2 Tuổi CLB Yêu Mến Sách Tác Giả Lý Tứ & Kỷ Niệm 1 Năm CT 30 Phút Đọc Sách Cùng Lý Gia !!!

MB 1157 Lý Mỹ Linh 21.04.2024

Mừng Sinh Nhật 2 Tuổi CLB Yêu Mến Sách Tác Giả Lý Tứ & Kỷ Niệm 1 Năm Ra Mắt Chương Trình 30 

Phút Đọc Sách Cùng Lý Gia !!!

CLB yêu mến sách tác giả Lý Tứ được thành lập ngày 24/04/2022.
 

Mục tiêu hoạt động của CLB:
 

- Khuyến khích văn hóa đọc
 

- Lan tỏa giá trị các tác phẩm của tác giả Lý Tứ
 

- Tạo môi trường gặp gỡ giao lưu giữa HĐ Lý Gia và bạn đọc yêu thích tác phẩm của tác giả Lý Tứ.
 

Những tác phẩm của tác giả Lý Tứ trở thành cầu nối bạn đọc trong cả nước và nên không khí học tập sôi 

nổi trong HĐTM Lý Gia...

LÝ GIA là một nhóm vừa thật vừa ảo trên mạng cùng chung sở thích tìm hiểu triết lý Phật pháp ứng dụng 

vào đời sống, cùng giúp đỡ nhau đạt được mục tiêu Giác ngộ - Giải thoát - Trí tuệ.

Tags: