Tin tức và sự kiện

Thầy Thăm Huynh Đệ Tại Thôn Lưu Khanh!!!

MB 1157 Lý Mỹ Linh 21.12.2023

21/12/2023 !!!
- Gặp lại BV Bạch Mai: Tim, gan, tì, phế, thận...!!! Tốt...!!!
- Thăm Lưu Khanh, buổi ofline nhiều cảm xúc...!!!
- Tạm biệt Hà Nội, về Hải Phòng...!!!

Tags: