Tin tức và sự kiện

Ký Sự Ảnh - Lý Gia Về Lưu Khanh - Kì 1 - 11/03/2024 !!!

MB 1157 Lý Mỹ Linh 11.03.2024

Lưu Khanh là tên của một thôn trang thuộc tỉnh Giang Tây Trung Quốc...!!! Đây là cổ thôn được lấy làm 

bối cảnh để Lý Tứ xây dựng nên tác phẩm Tâm Pháp...!!!
 

Từ ngày Tâm Pháp ra đời đến nay đã 13 năm (2011 - 2024)...Tác giả và HĐ Lý Gia vẫn ao ước có một ngày 

đến thăm Giang Tây, sông Cán Giang, dòng Ô Giang, núi Dự Sơn cũng như thôn Lưu Khanh... Những địa 

danh đã từng là nguồn cảm hứng làm nên một Lý Tứ, Trung Nguyên Cửu Tuyệt, Lão Lái Đò trong tác 

phẩm được nêu...!!!
 

Cho mãi đến hôm nay (11/03/2024), ước ao về thăm Lưu Khanh mới được Lý Tứ cùng HĐ Lý Gia thực 

hiện trong chuyến du lịch đầu năm 2024 có tên LÝ GIA VỀ LƯU KHANH !!!
 

Sau đây là những hình ảnh ghi lại chuyến đi nhiều cảm xúc...!!!
 

- 11/03/2024:
 

* 02:50 - Rời phi trường Tân Sơn Nhất...!!!
 

* 6:30 - Đến sân bay Bảo An, Thẩm Quyến, Trung Quốc...!!!
 

* 09:00 - Rời Thẩm Quyến...!!!
 

* 11:41 - Đến sân bay Nam Xương, Giang Tây...!!!
 

* 01:30 - Thăm và chụp hình lưu niệm bên sông Cán Giang...!!!
 

* 02:30 - Tham quan Đằng Vương Các...!!!
 

* 04:30 - Tham quan Vạn Thọ Cung và phố đi bộ tại thành phố Nam Xương...!!!

Tags: